Stemmen voor DEMOCRATIE; een uitnodiging om de Islam te verlaten

Stemmen voor Democratie is pure baatil (valsheid) en heeft geen plaats in de Islam; helaas zijn sommige zogeheten moslims de dupe geworden van de mooie verpakking van de democratische verkiezingen, en zelfs achter de koeffar aanracen om dit valse systeem te verspreiden. Organisaties zoals MCB en Al-Muntada hebben zelfs geprobeert om het stemmen voor te doen als een religeus plicht. Deze groepen hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen om de stemmen van Iblees (Shaytan) te zijn. Ze zijn de belofte die Shaytan aan Allah heeft gedaan aan het vervullen, en dat is om zoveel mogelijk van de kinderen van Adam mee te nemen naar de kuilen van de Hel. Vandaar dat Allah waarschuwt: “O gij die gelooft, volgt de voetstappen van Satan niet. Wie de voetstappen van Satan volgt die zal hij zeker onzedelijkheid(fah’sha) en boosheid(munkar) beyelen.” (24:21)

Stemmen voor leden van het parlement moet niet klein gezien worden, wanneer deze parlementsleden eenmaal zijn gekozen zullen ze wetten maken die gebaseert zijn op pure kufr, die dan de mensen in de maatschappij worden opgelegd.

Moslims zijn per defenitie onderdanig aan de wil van Allah (swt), vandaar dat wij uit moeten vinden wat de Islam zegt met betrekking tot stemmen en de gevolgen hiervan.

Al Hamdulilah hebben sommige moslims de tijd genomen om TAWHEED te bestuderen wat inhoud, het aanbidden van Allah alleen, zonder Hem deelgenoten toe te kennen in Zijn namen, atributen of bevelen; helaas is dit niet het geval bij het grootste deel van de mensen.

Het tegenovergestelde van TAWHEED is SHIRK (deelgenoten aan Allah toekennen), en Allah (swt) zegt: “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt, maar Hij zal al hetgeen daarbuiten staat vergeven, wie Hij wil. En wie iets met Allah vereenzelvigt, heeft inderdaad een zeer grote zonde begaan.” (4:48)

Het is een integraal deel van het geloof van een moslim om Allah (swt) het alleenrecht te geven om wetten te maken, zolals een van Zijn namen Al Hakiem (De Wetgever) is. En Allah (swt) zegt: “De oordeel berust bij Allah alleen.” (12:40)

Zodat de moslims in de Islam blijven, moeten zij refereren naar alleen de oordelen van de Islam zoals Allah (swt) zegt: “Maar neen, bij uw Heer, zij zullen geen gelovigen zijn, voordat zij u (profeet) tot rechter maken over al hun geschillen en in hun hart geen aarzeling vinden aangaande hetgeen gij oordeelt en zij zich geheel en al onderwerpen. ” (4:65)

Het stemmen betekent, oordelen met mens-gemaakte-wetten, dit is oordelen met kufr, en Allah (swt) zegt: “Wensen zij het oordeel van onwetendheid? En wie is een betere rechter dan Allah voor een volk dat zekerheid van geloof bezit?” (5:50)

O Gelovigen in Allah (swt), val niet in de valstrik van de verwerping van de Islam, blijf weg bij hun kufr op hun verkiezingen.

O dienaren van Allah (swt) vergeet niet dat de rechten van Allah (swt) boven de rechten van elke andere zijn. Iedereen die zichzelf afschildert als een wetgever, verkondigt dat hij gelijk aan Allah is.

O onderdanen van Allah (swt) volg het voorbeeld van de metgezellen (Sahabah) en onthul het kwaad van die groepen die beweren dat zij moslims zijn, maar de valstrikken van de Shaytan leggen.

O moslims, de geschiedenis heeft geleerd dat wanneer ook maar de koeffar het gezag over de moslims hebben, zij geen heiliheid of eer overlaten voor degenen die in Allah (swt) geloven.

O Oemmah van Mohammad (saw), vergeet niet de missie van de Boodschapper van Allah (swt). Zijn (profeet) roep was naar acceptatie van Tawheed (aanbidding, onderwerping en gehoorzaamheid aan Allah alleen), en verwerping van Kufr.

In een tijd waarin het kwaad wijdversprijd is, zal de verlossing alleen verkregen worden door terug te keren naar de deen van Islam, en het volgen van het voorbeeld van onze Profeet (saw) en zijn metgezellen (raa).

Al-Muhajiroun…The Followers of Ahl us-Sunnati wal-Jamaa’ah
Box 349 London N9 7RR
07956 600 569 or 07956 572 162 – Fax: 0208 803 4541