Al-Faatihah is een Geneesmiddel

                                                                                                  Suurat Al-Faatihah

 

is een Geneesmiddel voor Ziekten van het Hart en het Lichaam

door Imaam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah, rahimahu Allaah

Bron: Madaarij As-Saalikeen 1/64-66

 

Suurat Al-Faatihah

 

 

is een Geneesmiddel voor Ziekten van het Hart en het Lichaam

 

De ziekten van het hart worden veroorzaakt door twee fundamentele zaken:

Het verval van kennis

Het verval van intentie

 

Deze leiden op hun beurt tot twee fatale aandoeningen:

Misleiding

Woede

 

Misleiding betreft hier het eindresultaat van het verval van kennis en woede betreft hier het eindresultaat van het verval van intentie. Deze twee aandoeningen zijn de heren van alle ziekten van het hart.

Wanneer men vraagt om Leiding naar het Rechte Pad, dan vraagt hij om hetgeen dat de ziekte van misleiding zal genezen. Dit is de reden dat dezeSuurah voor elke slaaf verplicht is gesteld in elk gebed.

Wanneer het volgende vers wordt omschreven:

 


U Alleen aanbidden wij en U Alleen smeken wij om hulp.

[Suurat Al-Faatihah; 5]

 

…dan dient het als een geneesmiddel voor het verval van intentie. Dit komt doordat de intentie verbonden is aan de doelen en de middelen waarmee zij wordt verkregen. Daarom wordt het geneesmiddel samengesteld uit 6 zaken:

De aanbidding van Allaah Alleen

Door te doen wat Hij heeft geboden en wat Hij als Wet heeft vastgelegd

Niet door het volgen van de eigen verlangens

Noch door het volgen van de simpele meningen van de mensen

Door Allaah om Hulp te vragen om dit te bewerkstelligen

Door niet op jezelf te vertrouwen

 

Verder wordt het hart ingesloten met twee gevaarlijke en vernietigende ziekten en dit vers dient hiervoor als een geneesmiddel.

 

Shaykh Ul Islaam

 

Ibn Taymiyyah, rahimahu Allaah, heeft gezegd:

 


“”U Alleen aanbidden wij…”

 

, onderdrukt opschepperij en

 

 

“… en U Alleen smeken wij om hulp”

 

, onderdrukt arrogantie.”

Dat het lichamelijke ziekten kan genezen, kan worden gelezen in de Hadeeth van Abu Sa’eed, radiya Allaahu ‘anhu, die is vermeld in de Saheehvan Imaam Al-Bukhaari, rahimahu Allaah, (waarin wordt verteld) dat de Boodschapper van Allaah, salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, hem, nadat hij het (Suurat Al-Faatihah ) had gereciteerd om een persoon te genezen die door een schorpioen was gebeten, vroeg:

 

“En hoe ben jij te weten gekomen dat het Ruqyah omvatte?”

 

[Deze uiteenzetting is samengevat uit Madaarij As-Saalikeen [1/64-66] van Imaam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah, rahimahu Allaah.]