De Juwelen der Leiding : Shaykh Naser ibn Hamad al Fahd

In de Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle 

De best toespraak is het boek van Allah en de beste Leiding is de Leiding van Muhammad (Vrede en Zegeningen van Allah zijn op hem) en de slechtste zaken zijn de innovaties en elke innovatie is een misleiding.

Volkeren zijn niet gestopt om met trots hun geweldige persoonlijkheden te biograferen , zodat de volgende generaties hun voorbeeld zouden kunnen navolgen. Daarom is het verplicht voor deze Ummah om de geschiedenis van haar persoonlijkheden te registreren, voornamelijk de geschiedenis van haar geleerden. Aangezien deze Ummah zal voortblijven te bestaan tot het laatste Uur .
En de beste van deze ummah onderscheiden persoonlijkheden zijn de geleerden omdat zij de erfgenamen van de Profeet zijn (Vrede en Zegeningen van Allah zijn op hem) – want hij (vzmh) is de edelste Boodschapper, met de edelste erfenissen en de edelste erfgenamen

In 2003 was de ummah getuige van de gevangenname van een van de grote geleerde, de Sheikh Naasir bin Hamad bin Humayn Al-Fahd , Moge Allah’s genade op hem zijn. Hiermee bewandelt hij de pad die velen voor hem van de grote geleerden van deze ummah hebben bewandeld van imam u sunnah Ahmad ibn Hanbal , sjeikh al islam ibn Taymiyyah en vele anderen wiens oprechte woorden niet verdragen kon worden door de tirannen.Het is daarom ook onze plicht om de moslimjongeren in Europa bekend te maken met haar grote voorbeelden en haar ware ulama die hun leven en rijkdom wensen te geven voor dit geloof.

Zijn achtergrond

Naasir bin Hamad bin Humayn Al-Fahd van de Faraheed van de Asaa’idah, van Al-Rawaqah van ‘Utaybah, wiens voorouders teruggaan naar de stam van Bani Sa’d Bin Bakr bin Hawaazin van ‘Adnaan.

Geboorte en opvoeding

Geboren in Riyaadh in de maand van Shawwaal 1388 en hij werd in Riyaad opgevoed, hij studeerde af aan de Imaam Universiteit, de Universiteit van Sharee’ah in Riyaadh, in Rajab 1412 promoveerde hij en werd als een decaan aangesteld in de Universiteit van Principes van Godsdienst; het Departement van Geloofsbelijdenis en moderne Ideologieen, hij ging met zijn werk door tot hij in Rabee’ Al-Awwal in 1415 werd gearresteerd en hij werd gevangengezet tot Rajab 1418 toen hij werd vrijgelaten en geschorst van de universiteit.

Zijn Leraren

Hij studeerde in de Universiteit onder een groep van leraren, de bekendste van hen zijn:

Shaykh ‘Abdul’azeez bin ‘Abdullah ar-Raajihi
Shaykh ‘Abdul’azeez bin ‘Abdullah aal-as-Shaykh
Shaykh Saaleh Al-Atram.
Shaykh ‘Abdullah ar-Rukbaan.
Shaykh Zayd bin Fayyaad rahimahullah.
Shaykh Ahmad Ma’bad.
En vele anderen.

Zijn geschriften

Hij heeft vele boeken en artikelen geschreven, inclusief :

[Trans. : vele boeken die hier zijn vermeld, zijn niet verkrijgbaar in het engels of nederlands, hoewel wij hopen dat a-Tibyaan fi Kufri man A’aan Al-Amreekaan (De Opheldering van het Ongeloof van degene Die de Amerikanen Steunt ) : De Campagne op Afghanistan) Deel een, spoedig wordt vertaald bi ithnillah.]