Tweede selectie uit het boek “Fi Dhilal Al-Qur’an”

door Sayyed Qutb rahimahullah{“Hij doet er velen mee dwalen en Hij leidt er velen mee, en Hij doet er niemand door dwalen dan de grote zondaren.”} [al-Baqarah; 26] 

“Allah – De Verhevene – laat de testen en beproevingen de vrije loop en staat hen toe om hun koers te gaan. Ze zijn geabsorbeerd door Zijn dienaren, en elk reageert op hen in overeenstemming met zijn aard en niveau van bereidheid, en elk reageert op hen in overeenstemming met de methodologie en manier van leven dat hij gekozen heeft voor zichzelf.

De beproeving is één, maar zijn effect op de ziel verschilt, gebaseerd op de methodologie en weg. Bijvoorbeeld:

  • Tegenspoed verrast alle verschillende soorten zielen. Voor de gelovige – degene die in Allah en Zijn Wijsheid en Genade vertrouwt – dan zal deze tegenspoed hem toenemen in zijn keren tot Allah, zijn roep op Hem, en zijn nederigheid voor Hem. Wat betreft de opstandige zondaar (de fasiq), dan schudt het hem tot de diepste kern, en laat hem toenemen in niets behalve afstand van Allah, en verwijdert hen van Zijn rij.
  • Comfort en luxe kunnen gepresenteerd worden aan alle verschillende soorten zielen. Voor de vrome gelovige, zal deze comfort en luxe hem laten toenemen in bewustzijn, barmhartigheid en dankbaarheid. Wat betreft de fasiq of de hypocriet, dan zal hij overweldigd worden met deze gunst en luxe, en hij zal worden misleidt als resultaat van deze beproeving.

En dus, is dit het parabel die Allah vangt voor de mensen: {” Hij doet er velen mee dwalen”}- degenen die datgene welke naar hen komt van Allah, niet goed ontvangen, en {“Hij leidt velen ermee”}- en degenen die de Wijsheid van Allah realiseren en begrijpen, [“en Hij doet er niemand door dwalen dan de grote zondaren.”} – degenen wiens harten hard zijn geworden en de leiding en waarheid negeren, aldus is hun vergoeding een toename van hetgeen waar ze alreeds in zijn!”

[1/51]