Shaykh Ali bin Khudayr al Khudayr

Een glimp in het wetenschappelijke leven van Shaykh Ali bin Khudayr Aal Khudayr

In de Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle.Zijn naam : Ali bin Khudayr bin Fahd Aal Khudayr.
Geboortejaar : 1374 AH
Geboorteplaats: Riyadh.

Hij studeerde af aan de faculteit van Usul ad Din in de Universiteit van de Imam in het jaar 1403 AH.

Zijn leraren bij zijn zoektocht naar kennis:

Hij begon zijn zoektocht naar kennis toen hij op de middelbare voortgezet onderwijs zat.
Hij begon met het leren van de Qor’an en diens recitatie. Dit deed hij met de nobele shaykh Abdurra’oof al Hannawi, rahimahulah.

Een van de eersten van wie hij kennis nam voordat hij de facultiteit van Usul a Deen binnenging was de nobele shaykh Ali bin Abdullah al Jardaan en de nobele shaykh en rechter Muhamed bin Muheezi ( deze behoort tot de voorname rechters uit de tijd van Shaykh Muhamed ibn Ibrahim), rahimahum lah.

Hij studeerde verder bij:

-zijne eminentie , de vader, Al Allamah Shaykh Hamood bin Uqlaa ( rahimahulah).
Hij studeerde bij hem tawheed, aqeedah en andere islamitische wetenschappen totdat de shaykh overleed.

-Hij nam ook kennis van shaykh Mohamed bin Saalih al Mansoor, rahimahulah. Hij studeerde vier jaren lang bij hem , van 1409-1413 ,in tawheed, fiqh, al faraid, hadith en Nahw.

-Hij nam eveneens kennis van shaykh Muhamed bin Saalih al Uthaymeen. Hij studeerde vier jaren lang ( 1400-1403 AH) hoofdzakelijk fiqh bij hem.

-Hij nam ook kennis van shaykh Abdullah bin Muhamed bin Abdullah Aal Husayn. Hij studeerde hoofdzakelijk fiqh bij hem.

-Ook nam hij kennis van Zaahid , de shaykh Muhamed Sulaymaan al Aleet. Hij bestudeerde verscheidene boeken met hem over az Zuh, zoals Kitaab az Zuhd van Al Waqee’ en al Wara’ door Ahmad ibn Hanbal , moge Allah genadig met hem zijn.

Hij studeerde daarnaast nog bij verscheidene andere nobele geleerden in de Usul ad Deen facultiteit.

Zijn lessen:

Shaykh Ali Al khudayr gaf lessen in tawheed, aqeeda en fiqh in Buraydah ( al Qaseem ).
Zijn eerste lessen werden gegeven in verscheidene moskeeen en gingen over fiqh en hadith.
Zijn studenten waren in het begin niet meer dan vijf , het aantal groeide zeer sterk totdat hij zeer bekend werd in Al Qaseem vanwege zijn kennis.

De meeste lessen begonnen na salat al fajr en na salat el Ishaa’.
Vele studenten van kennis woonden deze lessen bij. Hieronder bevonden zich vele afgestudeerde rechters, dokters, leraren en predikers.

Wij zullen insha’Allah spoedig een aantal namen bekend maken.

Zijn arrestatie:

Hij werd in het jaar 1420 gevangen genomen door het regime en werd gedwongen een bekentenis af te leggen waarin hij verklaarde dat hij al zijn fatwa’s inzake jihad terugnam.

De shaykh zit na tal van jaren nog steeds vast zonder berecht te zijn…

Moge Allah Subhanaho wa Ta’ala hem bevrijden ameen.