Taqleed

De vrome voorgangers (as-salaf as-saalih) hadden de gewoonte om te zeggen: “De woorden van elk persoon kunnen geaccepteerd of verworpen worden, behalve die van de Profeet salla Allaahu ‘alayhi wa sallam, aangezien al zijn woorden geaccepteerd moeten worden.”

En Imaam Al Awzaai’i (rahimahu Allaah) heeft ooit zo prachtig gezegd: “Houd je vast aan de Athaar (Sunnah) van degenen die zijn voorgegaan (Salaf), zelfs als de mensen jou afwijzen. En wees op je hoede voor de meningen van de mensen, zelfs als zij het voor jou verfraaien door middel van spraak.” (Sharaf Ashaab al Hadeeth, al Khateeb al Baghdaadi, rahimahu Allaah).

Imaam Sulaymaan ibn ‘Abdullaah rahimahu Allaah heeft gezegd: “Maar de verplichting (fardh) en de noodzaak waaraan iedere Mu’min verbonden is, is dat wanneer het Boek van Allaah ta’aala en de Sunnah van Zijn Boodschapper salla Allaahu ‘alayhi wa sallam hem bereikt en hij zijn betekenis begrijpt- ongeacht waar het oordeel ook maar over gaat- hij ernaar moet handelen, ongeacht wat hem daar ook maar in tegenstreeft. En dit is wat onze Heer en Zijn Boodschapper salla Allaahu ‘alayhi wa sallam ons hebben bevolen en alle ‘Ulamaa zijn het unaniem eens over deze verplichting. En de enigen die dit standpunt tegenwerken zijn onwetenden die blindelings volgen (juhaal muqallideen); En Ibn ‘Abdil-Barr rahimahu Allaah en anderen hebben een ijmaa’ overgeleverd dat zulke mensen niet van de mensen van kennis zijn.” (Tayseer al ‘Azeez al Hameed, p.546-547).

Al ‘Allaamah Ibn al Qayyim rahimahu Allaah heeft gezegd: “Er is geen meningsverschil onder de mensen dat taqleed geen vorm van kennis is en dat de muqallid nooit een geleerde genoemd kan worden.” (I’lam al Muwaqqi’een, 1/45).

En Imaam ‘Abdur-Rahmaan ibn Hasan Aal Ash-Shaykh rahimahu Allaah heeft tevens gezegd: “Het is een verplichting (waajib) voor ieder persoon dat wanneer de bewijzen uit de Quraan en de Sunnah hem bereiken en hij de gevolgtrekkingen daarvan begrijpt, te stoppen met het volgen van anderen en om de bewijzen te gehoorzamen, ongeacht wie hem tegenstreeft…Dus het is verplicht voor de oprechte persoon om wanneer hij de boeken van de geleerden leest, hun uitspraken te vergelijken met hetgeen zich bevindt in de Kitaab en de Sunnah.” (Fath al Majeed, p.387-388).

Imaam ‘Abdur-Rahmaan ibn Hasan rahimahu Allaah heeft tevens gezegd toen hij het vers uitlegde:
“Als gij hen gehoorzaamt zult gij inderdaad afgodendienaren zijn.” (Al An’aam:121).

Hij legde uit: “En veel mensen hebben dit exact gedaan door blindelings degenen te volgen die zij volgen en door niet de bewijzen te tonen wanneer zij tegenstrijdig zijn met hun leiders en dat is van deze vorm van Shirk (die genoemd is in dit vers). En dan zijn er degenen die verder dan dit gaan door te denken dat het handelen naar de bewijzen verboden is en zij vermeerderen deze fitnah (shirk) door te beweren ‘deze geleerde heeft meer kennis dan ons betreffende de bewijzen’.” (Fath al Majeed, p.391).

En Imaam Aba Bateen rahimahu Allaah heeft gezegd: “En wanneer een persoon zich de waarheid realiseert, zal hij zich geen zorgen maken over het gebrek aan mensen die de waarheid volgen en het overvloedige aantal mensen die hen tegenstreven, vooral tijdens deze laatste dagen. En wat betreft het gezegde van de onwetende mensen: ‘Als dit echt de waarheid was, waarom weet die-en-die Shaykh er dan niks van?’ Dit is hetzelfde excuus dat gebruikt werd door de kuffaar, toen zij uitriepen “Indien dit goed was, zouden zij ons daarin niet voorgegaan zijn.” (Al Ahqaaf:11) en “Zijn dezen het, die Allah onder ons heeft begunstigd?” (Al An’aam:53).

En voorwaar ‘Ali radiya Allaahu ‘anhu heeft gezegd: “Ken de waarheid en je zult zijn mensen kennen”. Maar wat betreft degenen die verward en verloren zijn, elk argument (van de ketters) misleidt hen. En voorzeker, als de meeste mensen vandaag de dag op de waarheid waren, zou de Islaam niet ghareeb (vreemd) zijn geweest; En Islaam is vandaag, waarlijk bij Allaah, in de diepte van vreemdheid.” (Ad-Durar As-Saniyyah, p.400-401).