De studenten van Sheikh Muhammed ibn Abdul-Wahhab

Het aantal studenten die Sheikh Muhammed ibn Abdul-Wahhab had waren waarschijnlijk honderden. Velen van hen werden geleerden en rechters. Een aantal van zijn studenten zijn de volgenden:

1) Zijn zoon Husain (d. 1224). Hij was blind maar stond bekend als een voortreffelijke geleerde. Hij had gestudeerd bij zijn vader en andere geleerden. Hij werd de opvolger van zijn vader. Hij was een rechter in al-Diriyyah. Hij gaf lessen aan de juristen en geleerden van Hadeeth. Hij had een aantal kinderen die zelf ook geleerden werden, zoals Ali, Hasan en Abdur-Rahman.

2) Zijn zoon Abdullah geboren in 1165 N.H. in al-Diriyyah en is ook opgegroeid in al-Diriyyah. Hij was gespecialiseerd in de Hanbali Fiqh, Tafseer, Aqeedah en Arabische Taalkunde. Hij vergezelde Saud ibn Abdul-Aziz toen ze Mekka intraden in 1218 (N.H.). Hij stond bekend om zijn moed en hij streed dapper toen Ibrahim Pasha’s leger al-Diriyyah aanviel. Hij werd in 1233 (N.H.) gevangen genomen en samen met zijn zoon Abdur-Rahman en andere familieleden naar Egypte gestuurd waar hij gevangen bleef en stierf in 1242 (N.H.). Zijn zoon Sulaiman stierf in al-Diriyyah strijdend tegen het leger van Ibrahim.[1]

 

3) Zijn oudste zoon Ali (meest waarschrijnlijk d. 1245). Hij was waarschijnlijk de grootste geleerde en jurist (Faqih) van de kinderen van Ibn Abdul-Wahhab. Hij stond om zijn enorme bescheidenheid. Hij kreeg een positie aangeboden als rechter, maar weigerde deze aan te nemen. Hij werd ook naar Egypte gestuurd in 1233 (N.H.) door het leger van Ibrahim. Er wordt gezegd dat hij daarna teruggekeerd is naar Najd in 1241.

4) Zijn zoon Ibrahiem. Hij stierf ook in Egypte. Hij was bekend om zijn kennis, maar hij nam nooit een positie als rechter aan.[2]

 

5) Zijn kleinzoon Abdur-Rahman ibn Hasan. Hij was de rechter voor zowel Turki ibn Abdullah en Faisal in Riyadh. Hij is bekend vanwege zijn talrijke geweldige geschriften.

Andere prominente studenten zijn onder andere Abdul-Aziz ibn Abdullah al-Husayyin, Hamad ibn Naasir ibn Uthman ibn Muammer, Muhammed ibn Suwailam, Abdur-Rahman ibn Khamis, Husain ibn Ghannam en vele anderen.

 

[1]

 

Een voorbeeld van een van zijn geschriften kan gevonden worden in al-Ruwaishid, vol. 1, pagina 127

 

[2]

 

Voor informatie over de zonen en kleinzonen van Muhammed ibn Abdul-wahhab zie al-Nadwi, pagina 70 t/m 86