Deze Wereld is Waardeloos in Vergelijking met het Hiernamaals

                                                                          Derde Vers Surat al-A’laa (De Hoogste), Vers: 16 & 17 

“Jullie geven immers voorrang aan het wereldse leven. Terwijl het Hiernamaals beter en blijvender is.”

Bron: Tafsir Ibn Kathir

Vervolgens zegt Allah:

“Jullie geven immers voorrang aan het wereldse leven.”

Betekent: ‘jullie geven het voorrang boven de dingen van het Hiernamaals, en jullie verkiezen het om wat het bevat van nut en voordeel voor jullie leven en jullie winst (inkomen, etc).

” Terwijl het Hiernamaals beter en blijvender is.”

Betekent, de beloning van de Uiteindelijke Verblijfplaats is beter dan het wereldse leven en het is blijvender. Want voorzeker dit wereldse leven is laag en tijdelijk, terwijl het Hiernamaals edeler en eeuwig is. Dus hoe kan een intelligent persoon het korte leven voorrang geven boven datgene wat eeuwig is. Hoe kan hij belang geven aan datgene wat snel aan hem voorbij zal gaan, terwijl het belang negeert van de eeuwige oneindige verblijfplaats negeert. Imaam Ahmed overlevert van Abu Musa Al-Ash’ari dat de Boodschapper van Allah zei:

“Degene die van zijn wereldse leven houdt zal lijden in het Hiernamaals en degene die van zijn wereldse leven houdt zal lijden in zijn Hiernamaals, en degene die houdt van zijn Hiernamaals zal lijden in dit wereldse leven. Verkies daarom hetgeen dat blijvend is boven het tijdelijke.

Ahmed heeft deze Hadith als enige gerapporteerd.