Tafsir van Ayah 9:111

                                                                                         Imam Ibn Kathir (rahimahullah)

Allah Subhaanahu wa Ta’ala heeft gezegd [interpretatie van de betekenis]:

Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood – een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Quraan. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? – Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.

[Quraan Surrat At-Tawbah [9]; 111]

Hieronder de Tafseer van deze Ayaa:

 


Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood – een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? – Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.

[Quraan Surrat At-Tawbah [9]; 111]

Allah Subhaanahu wa Ta’ala zegt dat Hij, Subhaanahu wa Ta’ala, Zijn gelovige dienaars heeft gecompenseerd voor hun levens en rijkdommen — als zij deze opgeven voor Zijn Zaak — met Paradijs. Dit laat Allah’s gunst, vrijgevigheid en premie zien, omdat Hij, Subhaanahu wa Ta’ala, het goede dat Hij, Ta’ala, al bezit en verleent aangenomen had , als een prijs van Zijn trouwe dienaars. Al-Hasan Al-Basri en Qataadah becommentarieerden, ‘‘Bij Allah! Allah Subhaanahu wa Ta’ala heeft hen gekocht en verhoogde hun waarde.” Shimt bin ‘Atiyyah heeft gezegd,”Er is geen Moslim of hij heeft een verkoop op zijn hals die hij met Allah Subhaanahu wa Ta’ala moet houden; hij volbrengt zijn voorwaarden of gaat dood zonder het te doen.” Daarna reciteerde hij deze Aayah. Dit is waarom van degenen die vechten voor de zaak van Allah Subhanaahu wa Ta’ala wordt gezegd dat zij een verkoop met Allah Subhaanahu wa Ta’ala hebben gehouden, betekenend… accepteerde en volbracht zijn overeenkomst.

Allah’s Verklaring:


 

“…zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood…”

…duidt aan dat of zij nu gedood zijn, of zij doden de vijand of beiden, dan zal het Paradijs voor hen zijn. De Saahihayn [Al-Bukhaari en Muslim] hebben deze hadith opgenomen:

“Allah heeft een belofte gemaakt aan de persoon die uitgaat [om te vechten] voor Zijn Zaak; ‘En niets dwingt hem om dit te doen behalve Jihad is voor Mijn Zaak en geloof in Mijn Boodschappers.’ Hij zal of Paradijs binnengelaten worden als hij sterft, of gecompenseert worden door Allah, hetzij met een beloning of buit als Hij hem terugbrengt naar huis dat hij had verlaten.”

Allah’s verklaring:

“…een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran…”

…bevestigt deze belofte en informeert ons dat Allah Subhaanahu wa Ta’ala dit voor Zijn Fatsoenlijkst Zelf verordend heeft, en het geopenbaard heeft aan Zijn Boodschappers in Zijn Glorieuze Boeken, de Torah die Hij, Subhaanahu wa Ta’ala, nedergezonden heeft aan Mousa, de Injeel die Hij, Subhanaahu wa Ta’ala, nedergezonden heeft aan ‘Isa en de Quraan die was nedergezonden aan Muhammad, moge Allah’s vrede en zegeningen op hen allen zijn. Allah Subhaanahu wa Ta’ala zei daarna:

“…en wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah?”

…bevestigend dat Hij, Subhaanahu wa Ta’ala, nooit zijn belofte breekt. Allah, ‘Azza wa Jal, heeft in gelijkaardige verklaringen gezegd:

“En wie is waarachtiger in zijn woord, dan Allah?”

[Surrat An-Nisaa; 87]

En:

“En wiens woorden kunnen meer waarheid bevatten, dan die van Allah?”

[Surrat An-Nisaa; 122]

Allah Subhaanahu wa Ta’ala zei daarna:

“Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.”

…betekenent, laat diegenen die de voorwaarden van dit contract volbrengen en de overeenkomst overeind houden het goede nieuws bereiken van groot succes en eeuwigdurende vreugde.