Commentaar op “Wensen zij dan het oordeel van Jahiliyyah?”

                                                                                                       [Surrat Al-Maaidah; 50]

Door Imam Ibn Katheer, rahimahu Allah

Bron: Tafsir Ibn Katheer [Ingekort], Volume 2, pagina’s 202-203


 

“Wensen zij dan het oordeel van onwetendheid? En wie is een betere rechter dan Allah voor een volk dat zekerheid van geloof bezit?”

[Al-Maaidah; 50]

Allah ÚÒ æ Ìá heeft kritiek op hen die Allah’s geboden negeren welke elk soort van gerechtvaardigd goed iets bevatten en elk soort van kwaad verbieden. In plaats daarvan verwijzen zij naar meningen, begeertes en gewoontes die de mensen zelf hebben bedacht en waarvan er geen één een basis heeft in Allah’s religie. In de tijd van Jahiliyyah hielden de mensen zich aan hun dwaalspoor en onwetendheid die zij hadden bedacht door uitgesproken meningen en verlangens. De tataren (mongolen) hielden zich aan de wet die zij hadden geërfd van hun koning Genghis Khan, die Al-Yaasiq voor hen schreef. Dit boek bevatte enkele regels die afstamden van verscheidene religies zoals het jodendom, christendom en islam.Veel van deze regels stamden af van zijn eigen meningen en verlangens. Later werden deze regels de gevolgde wet onder de kinderen die het verkozen boven de Wet van het Boek van Allah en de Sunnah van zijn Boodschapper Õáì Çááå Úáíå æ Óáã . Wie dit doet is een ongelovige die het verdient om bevochten te worden totdat hij terugkeert naar de beslissingen van Allah en zijn Boodschapper, zodat naar geen één wet, klein of groot, verwezen wordt behalve Zijn wet.

Allah ÚÒ æ Ìá zei:

“Wensen zij dan het oordeel van Jahiliyyah?”

[Surrat Al-Maaidah; 50]

Wat betekent dat zij dit wensen en willen en dat zij Allah’s oordeel negeren.

 

En wie is een betere rechter dan Allah voor een volk dat zekerheid van geloof bezit?”

[Surrat Al-Maaidah; 50]

Wie is er meer rechtvaardig in het nemen van besluiten dan Allah ÚÒ æ Ìá voor hen die Allah’s wet omarmen, Hem geloven en die er zeker van zijn dat Allah ÚÒ æ Ìá de beste is onder degenen die beslissingen geven en dat Hij Genadevoller is tegenover zijn schepping dan een moeder met haar eigen kind? Allah ÚÒ æ Ìá heeft een perfecte kennis over alles, is in staat om alles te doen en Hij is Rechtvaardig in alle kwesties.

Al-Hafidh Abu Al-Qaasim At-Tabaraani heeft overgeleverd dat Ibn ‘Abbas rapporteerde dat de Boodschapper van Allah Õáì Çááå Úáíå æ Óáã.zei:

“De meest gehate persoon bij Allah is de Moslim die zoekt naar de weg van de dagen van onwetendheid en hij die zoekt om bloed te vergieten van een persoon zonder rechtvaardiging.”

[At-Tabarani 10:374]

Al-Bukhari heeft overgeleverd dat Abu Al-Yaman een gelijkwaardige hadith verhaalde met enige toevoeging. [Fath al-Bari 12:219]