Tawhid wordt duidelijk voor Ibrahim

Allah’s gezegde,

“Voorwaar , ik heb mijn aangezicht gewend naar hem die de hemelen en aarde schiep, als Hanif, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders.”

Bron: Tafsir Ibn Kathir


 

“En zo lieten Wij Ibrahim het koninkrijk der hemelen en aarde zien…”

 

[Surat al-An’aam: 75]

betekent dat toen hij nadacht over de schepping van de hemelen en de aarde, lieten Wij Ibrahim de bewijzen van Allah’s Eenheid over Zijn heerschappij en Zijn schepping zien, die er op wijzen dat er geen god en geen heer is behalve Allah. Allah zegt in andere Ayaat:

 


“Zeg: “Aanschouwt wat er in de hemelen en op de aarde is.”

 

[Surat Yusnus: 101]

en ook:

 


“Kijken zij dan niet naar wat voor hen is en achter hen is van de hemelen en de aarde? Nee! Degenen die niet in het Hiernamaals geloven zullen bestraft worden en zij verkeren in vergaande dwaling.”

 

[Surat Saba’: 34]

Allah zei daarna:

 


 

“En toen de nacht hem omhulde (met duisternis..)”

“..zag hij een ster (kawkab).”

“Hij zei: ‘Dit is mijn heer.’ Maar toen hij onderging (Afala), zei hij…”

“Ik hou niet van degenen die ondergaan.”

 

 

Qataadah gaf als commentaart op dit vers:

 

“Ibrahim wist dat zijn Heer , Eeuwig is en nooit vergaat.”


“En toen hij de maan zag opkomen, zei hij: ‘Dit is mijn heer.’ Maar toen hij onderging, zei hij: ‘Tenzij mijn heer mij leidt, zal ik zeker tot het dwalende volk behoren.’ En toen hij de zon zag opgaan, zei hij: ‘Dit is mijn heer…’”


 

“Deze is groter..”

dan de sterren en de maan en stralender.

“Maar toen het Afalat (onderging)…”

“Zei hij: ‘O mijn volk: voorwaar ik ben vrij (onschuldig) van datgene wat jullie aan deelgenoten in aanbidding aan Allah toekennen. Voorwaar ik heb mijn aangezicht gewend…”

 

 

Dit betekent dat hij zijn religie heeft gezuiverd en zijn aanbidding zuiver en oprecht heeft gemaakt.

 


“Naar Hem die de hemelen en de aarde heeft geschapen.”

 

Die ze uit het niets heeft voortgebracht en geschapen.

 


“Hanifan”

 

Het verwerpen van Shirk en het omarmen van Tawheed, daarom zei hij daarna:

 


“En ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders.”