Het Bevel om vast te houden aan de Tawhid


Tweede vers Soerah Roem 30 vers 30

“Wend dan jouw aangezicht naar de godsdienst als Hanif. De natuurlijke aanleg (Fitrah), die Allah in de mens geschapen heeft. Er is geen verander in de schepping van Allah. Dit is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.”

[Surat ar-Roum: 30]

“Wendt jullie als berouwvollen tot Hem en heb Taqwa (vrees) voor Hem en verricht de Salat (gebed) en behoort niet tot de veelgodenaanbidders.”

[Surat ar-Roum: 31]

“Degenen die hun godsdienst hebben opgesplitst en tot groepen zijn geworden. Iedere groep verheugt zich in wat zij hebben.”

[Surat ar-Roum: 31]

Bron: Tafsir ibn Kathir


Het Bevel om vast te houden aan de Tawhid

Allah zegt: “Wendt dan jouw aangezicht naar de religie..” die Allah heeft voorgeschreven voor jou, de aanbidding van Allah alleen, de religie van Ibrahim, waar Allah jou naar heeft geleid en die hij voor jou heeft geperfectioneerd met de uiterste perfectie. Hierdoor zul je ook gehoor geven aan de Fitra waarmee Hij zijn schepping heeft geschapen. Allah heeft Zijn schepping geschapen om Hem te erkennen en om Zijn Tawhid te kennen en er geen god behalve Hij, zoals we al hebben kunnen zien in de behandeling van de Ayah:

“En hen deed getuigen over zichzelf (en Hij zei:) ‘Ben ik niet jullie Heer?’ Zij zeiden: ‘Ja zeker!’

[Surat al-A’raf: 172]

En volgens een Hadith zei Allah:

“Ik heb mijn dienaren geschapen als Hunafa (monotheïsten) en toen misleidden de Shayaatin heb van hun religie.”

We zien in de Hadith dat Allah Zijn schepping heeft geschapen met de Fitrah van Islam, vervolgens zijn er bij sommigen van hen corrupte religies te voorschijn gekomen zoals het Jodendom, Christendom en Zoroastrianisme.

“Er is geen verandering in de schepping van Allah.”

Sommigen zeiden dat het betekent: ‘verander de schepping van Allah niet, want als jullie dat doen, dan zullen de mensen afdwalen van de Fitrah waarmee Hij hen heeft geschapen. Dus het is onderwijzend, zoals Zijn gezegde:

“Degene die er naar binnen gaat in veilig.”

Dit is een goede en correcte interpretatie. Anderen zeiden dat het betekent: ‘Allah heeft Zijn schepping allemaal gelijk gemaakt, allen hebben ze de zuivere Fitrah en zijn ze van nature oprecht; ze zijn allemaal geboren met deze natuurlijke aanleg en er is geen verschil hierover onder de mensen. Ibn ‘Abbas, Ibrahim An-Nakha’i, Sa’id bin Jubayr, Mujahid, ‘Ikrimah, Qataadah, Ad-Dahhak en Ibn Zayd zeiden dat de Ayaah:

“Er is geen verandering in de schepping van Allah.”

Betekent; de religie van Allah. Al-Bukhari zei:

“Er is geen verandering in de schepping van Allah.”

“Het betekent, de religie van Allah en de religie, en de Fitrah is de Islam.” Toen heeft hij overgeleverd dat Abu Huraira zei: “De Boodschapper van Allah zei:

“Geen kind wordt geboren zonder dat hij in de staat van Fitrah is, dan maken zijn ouders hem een Jood, een Christen of een Zoroast, zoals ieder dier een perfect dier maakt zoals zichzelf, zie jij een onder hen die verminkt geboren wordt?”

En toen zei de overleveraar (Abu Huraira, reciteerde deze Ayaah):

De natuurlijke aanleg (Fitrah), die Allah in de mens geschapen heeft. Er is geen verander in de schepping van Allah. Dit is de juiste godsdienst.”

Dit is ook gerapporteerd door Muslim.

“Dit is de juiste godsdienst.”

Betekent, vasthouden aan de Sharee’ah en de zuivere Firah, is de ware, juiste godsdienst.

“…maar de meeste mensen weten het niet.”

Betekent, de meeste mensen weten dit niet en zij dwalen er ver vanaf, zoals Allah zei:

“En veel mensen geloven niet, ook al wens jij dat zij gelovig worden.”

[Surat Yusuf: 103]

“En als jij de meesten van hen op die op aarde zijn volgt, dan zullen zij jou doen afdwalen van de Weg van Allah.”

[Surat al-An’aam: 116]