Takfir verrichten op de Taghut is een verplichting

 Uitspraken van de ‘Ulama

 

1:

 

“En de Tawheed: Het is het verwerpen van alle vormen van taghut die naast Allah aanbeden worden door de aanbidders. Waarlijk, al-Kufr bi Taghut is een Zuil van Tawheed. En wanneer deze zuil niet wordt volbracht, zal een persoon geen Muwahid (monotheïst) zijn. En de Tawheed is de basis van al-Imaan die Allah daden geldig maakt, en alle daden zijn vruchteloos met diens afwezigheid.”

 

[Fath al Majied, uitleg van het hoofdstuk over Allah’s Woord (vertaling) “Heb jij niet degenen niet gezien die beweren te geloven..”]

 

2:

 

Shaykh Muhammed ibn Abdul Wahaab rahimahullah heeft gezegd:

 

De Asl (grondslag) van de Islam en zijn Qa’ida (basis) bestaat uit twee zaken:

 

– Ten eerste: de mensen bevelen om Allah te aanbidden, de Enige Die geen deelgenoten heeft. Loyaal zijn tegenover degenen die het volgen en degenen die het verwerpen als Ongelovigen beschouwen.

 

– Ten tweede: waarschuwen tegen Shirk in de aanbidding van Allah. Omwille van dit punt (de beoefenaars ervan) hard te behandelen, je vijandig gedragen tegenover degenen die het toepassen en de beoefenaars ervan als ongelovigen te beschouwen.

 

Bron: Majmu’ at-Tawhied

 

3:

 

Shaykh Husayn en Shaykh Abdullah, de twee zonen van Shaykh Muhammed ibn Abdul Wahaab rahimahullah werden gevraagd over een man die de religie binnentreedt en ervan houdt en van zijn mensen houdt, maar hij neemt de polytheisten (mushrikien) niet als vijand of hij neemt hen als vijand maar verklaart niet hun ongeloof (Takfir). Wat zij onder andere antwoordden was: “Wie zegt: ‘Ik neem de mushrikien niet als mijn vijanden’ of hij neemt hen als vijanden maar hij verklaart hun ongeloof niet (takfir), dan is hij geen moslim, en hij is van de mensen waar Allah over heeft gezegd:

 

“….zeggende: “Wij geloven in sommige en niet in andere,” zij willen een tussenweg volgen.

 

Dezen zijn inderdaad de ongelovigen en Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende straf bereid.” [Surat an Nisaa aya 150 en 151]

 

Bron: Ad Durar as Saniyyah

 

 

 

4:

 

Shaykh Muhammed ibn Abdul Wahaab rahimahullah heeft gezegd: “Dus Allah, Allah, o mijn broeders, hou je vast aan de basis van jullie religie en zijn oorsprong en zijn infrastructuur en zijn hoofd, de getuigenis (Shahada) dat er niemand is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. En ken zijn betekenis en houdt van zijn mensen en maak hen jouw broeders, zelfs al zijn zij ver van jullie in bloedlijn. En gelooft niet in de Tawaghit en neemt hen als jouw vijanden en haat hen en haat degenen die van hen houden, of degene die voor hen argumenteert, of degene die hun ongeloof niet verklaart (takfir) of zegt: ‘Ik heb niets met hen te maken’ of degene die zegt ‘Allah heeft mij niet verantwoordelijk gehouden voor hen’, want deze persoon (die dit zegt) heeft gelogen over Allah en een grote zonde gelogen. Dit is omdat Allah iedere moslim verantwoordelijk heeft gehouden voor het haten van de ongelovigen (Kuffar) en hij heeft het Fard (verplicht) gemaakt om hen als vijanden te nemen, zo ook het nemen van hen als vijand en hun ongeloof te verklaren (takfir) en het hebben van Bara’ah van hen, zelfs als zij hun vaders, hun zoons, of hun broeders zijn. Dus Allah, Allah, houdt daaraan vast in de hoop dat jullie jullie Heer zullen ontmoeten zonder dat jullie iets met Hem hebben vereenzelvigt.”

 

Bron: Majmu’ at Tawhied

 

5:

 

Imam ‘Abdur-Rahman ibn Hasan ali Shaykh rahimahullah zei: “Dus een persoon kan geen Muwahhid zijn, behalve door Shirk te verwerpen en er volledig vrij van te zijn en door Takfir te verrichten op degene die het doet.”

 

Bron: Ad Durar As Saniyyah (2/204)

 

6:

 

Imam ‘Abdur-Rahman ibn Hasan ali Shaykh rahimahullah zei ook: “Dus Tawhied is niet vervolmaakt behalve door volledig af te keren van de Mushrikin, vijandschap tegenover hen te hebben en door Takfir op hen te doen.”

 

Bron: Ad Durar As Saniyyah (11/434)

 

7:

 

Shaykh Muhammed ibn ‘Abdul-Wahaab rahimahullah zei: “En de betekenis van ‘Het verwerpen van de Taghut’ omvat dat je jezelf bevrijdt van een ieder die iets anders aanbidt dan Allah, of het nou een djinn, mens, boom, steen of iets anders is, en (het omvat ook) dat je Takfir verricht op hen en hen als deviant verklaard en hen haat, zelfs al zijn zij jullie eigen vaders en broeders. En wat betreft degene die zegt: ‘Ik richt mijn Ibada aan niemand behalve Allah, maar ik neem geen afstand van de (zogenaamde) “Meesters” en graven en dat soort zaken”; zo’n persoon is een leugenaar over zijn bewering van ‘la ilaha ila Allah’ – want hij gelooft niet in Allah, noch heeft is hij ongelovig in de Taghut.”

 

Bron: Ad-Durar As-Saniyyah (2/121-122) en ook ‘Majmu’at Ar-Rasa’il Wal Masa’il An-Najdiyyah’ (4/33-34).