Eerste selectie uit het boek “Fi Dhilal Al-Qur’an”

door Sayyed Qutb rahimahullah“… zij trachten om Allah en de gelovigen te bedriegen…” [al-Baqarah; 9]

“In deze uitspraak, vinden we onszelf, staande voor een machtige werkelijkheid en gunst van Allah, de Grootmoedige. Deze werkelijkheid is één die de Qur’an bevestigt en vaak herhaald, en het is de werkelijkheid van de connectie tussen Allah en de gelovigen. Hij maakt hun rijen Zijn rij, hun zaak Zijn zaak, en hun bezorgdheid Zijn bezorgdheid. Hij – de Verhevene – schrijft deze gelovigen aan Hem toe, neemt hen onder Zijn bescherming, maakt hun vijand Zijn vijand, en zorgt dat welke slechte complotten dan ook die naar hen gegooid worden, ook naar Hem gegooid worden – Verheven is Hij.

En dit is de machtige en edele gunst; de gunst die de rij en status van de gelovigen verhoogt naar zo’n edele en verheven graad, en openbaart dat de werkelijkheid van geloof in dit leven de machtigste en edelste van realiteiten is, en laat onbeperkte vertrouwen en geruststelling stromen in de harten van de gelovige, sinds hij ziet dat Allah – de Verhevene – zijn zaak maakt tot Zijn zaak, en zijn strijd tot Zijn strijd, en zijn vijand in Zijn vijand, en Hij neemt hem en legt hem op Zijn zijde van het gevecht, en verheft hem om te zijn in Zijn Edele Aanwezigheid.

Na dit te hebben gerealiseerd, wat zouden we moeten denken van de dienaren en hun miezerige plotten, misleidingen en aanvallen?

Tegelijkertijd, is het een angstaanjagende dreiging aan degenen die zelfs denken over het proberen om de gelovigen te misleiden, tegen hen te smeden, of hen schade te berokkenen. Dit is een dreiging aan hen dat hun gevecht niet met de gelovigen alleen is; eerder, is het met Allah – De Machtige, de Onweerstaanbare, de Overheerser – en dat zij in werkelijkheid een oorlog voeren tegen Allah wanneer zij oorlog voeren tegen Zijn bondgenoten, en dat zij henzelf simpelweg blootstellen aan Zijn Toorn, elke keer dat zij zo’n kwaadaardige poging maken.

En de aard van deze werkelijkheid is op een dergelijke manier dat de gelovigen erover moet nadenken, in bevel om verzekerd te zijn en om in standvastigheid te stijgen en voort te gaan op hun weg, zonder te geven om of zorgen te hebben over de complotten van de samenzweerders, de misleidingen van de misleiders, of de schade van de kwaaddoeners.

Evenzo, moeten de vijanden van de gelovigen ook nadenken over deze realiteit in bevel om gevuld te worden met het juiste niveau van terreur en leed, en zodat zij weten wie het precies is dat zij bevechten en precies Wiens Toorn het is waar zij zichzelf aan blootstellen, wanneer ze achter de gelovigen aan gaan.”