Wie was Sulaymaan ibn ‘Abdullaah ibn Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhaab?

Hij is Imaam Sulaymaan ibn ‘Abdullaah ibn Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhaab, de kleinzoon van de Mujaddid, Shaykh al Islaam Muhammad ibn ‘Abdul-Wahhaab. Hij is bekend door zijn voortreffelijke boek “Tayseer al ‘Azeez al Hameed Sharh Kitaab At-Tawheed.” Hij werd geboren in het jaar 1200 in Ad-Dir’iyyah, de hoofdstad van de Salafiyyah toen het gevuld was met grote geleerden.

Hij memoriseerde de Quraan en studeerde de Faraa’idh (de wetten betreffende erfenis) bij Shaykh ‘Abdur-Rahmaan ibn Khumees. Shaykh Sulaymaan ibn ‘Abdullaah was erg bijzonder wat betreft zijn kennis en was een symbool voor memorisatie en intelligentie. Hij had een uitgebreid begrip van de wetenschappen van hadeeth, zijn overleveraars, kettingen, zijn saheeh, hasan en dha’if, tot op zo een niveau dat er gezegd werd:“Hij heeft de meeste kennis over de overleveraars van de hadeeth vergeleken met anderen in dit land.” Hij was een ‘aalim, faqeeh, mufassir en usuuli. En zijn kalligrafie was zo mooi dat er niemand met hem vergeleken werd in zijn tijd.

En de Shaykh was bekend door zijn strengheid betreffende de waarheid en het bevelen van rechtschapen daden en het verbieden van slechte daden en hij was welbekend om zijn gheerah (trots) voor de Deen.

Er zijn vele boeken en verhandelingen door de Shaykh geschreven en een paar daarvan zijn:

Ad-Dalaa’il fi Hukm Muwaalaat Ahl al Ishraak

Awthaq ‘Uraa al Imaan (het stevigste handvat van Imaan). Betreffende de verplichting en de deugden van alliantie met de mu’mineen en loyaliteit aan hen, van hen houden en hen helpen.

Haashiyat ‘alaa al Muqni’ fi al Fiqh (drie enorme volumes)

At-Tawdheeh ‘an Tawheed al Khallaq

1

In het jaar 1233, nadat Abraham Pasha de Griek (de zoon van Mahomet Ali de Griek) de landen van Arabië binnenviel en de aanval opende op de Muwahhideen en nadat de Ottomanen de hoofdstad van de moslimgeleerden in Dir’iyyah overhoop hadden gehaald, werkten sommige mensen samen met Abraham Pasha en verraadden de Muwahhiduun. Dus Abraham Pasha liet de Shaykh bij zich geroepen worden en bracht hem vervolgens voor een enorme groep. Hij beval dat verschillende immorele en slechte zaken voor de Shaykh gebracht moesten worden om de Shaykh te ergeren en woedend te maken. En uiteindelijk beval Abraham Pasha zijn troepen om de Shaykh2 aan een kruis te nagelen en vervolgens het vuur op hem te openen. En zijn troepen vuurden hun kogels in de Shaykh terwijl hij dit geduldig verdroeg, totdat ze zijn lichaam in stukken hadden gescheurd. Daarna werd zijn hoofd als cadeau naar de Ottomaanse hoofdstad in Istanbul gezonden.

Er zijn mensen onder de gelovigen die trouw gebleven zijn aan het verbond dat zij met Allah hebben gesloten. Er zijn enigen onder hen die hun eed hebben gehouden, en anderen die nog wachten en geenszins veranderd zijn.”
(Suurat al Ahzaab:23)

We vragen Allaah om de Imaam als een Shaheed op Zijn Weg te accepteren. Ameen3.

1Dit boek is door sommigen toegekend aan Imaam Sulaymaan, maar dit is wellicht onjuist. Wat correct is, is dat het geschreven is door zijn vader samen met twee andere geleerden. (Da’aawaa al Munaawi’een)

2Of Pasha deed dit vanwege zijn haat voor Tawheed en Islaam, of hij deed dit omdat zijn Britse meesters hem dit hadden bevolen.

3Voor een volledige biografie van de Imaam: ‘Ulamaa Najd (1/293), al A’lam (3/129) en ‘Unwaan al Majd fi Taarikh Najd.