Uitspraken van de geleerden over de vervangers van de Sharee’ah

 Onze geleerden hebben gesproken over de Kufr van deze religies en ongeldige wetgevingen en ze hebben degenen die de wetten maken en er naar handelen bestempeld tot ongelovigen en afvalligen.

Ibn Hamz zei: “Degene die regeert met de Evangelie in zaken waarover geen tekst van openbaring is in de Sharee’ah of de Islaam, is een Kafir Mushrik, die uit de Islam is.” [Ihkaam al-Ahkaam fi Usoul al-Ahkaam 5/153]

Ook heeft Ibn Taymiyyah gezegd: “Het is met noodzaak gekend van de religie van de moslims en van de overeenstemming onder alle moslims dat hij die het toestaat om een religie anders dan de religie van de islam te volgen of een wet, anders dan de Sharee’ah van Muhammed saw te volgen, dat diegene een Kafir is.” [Majmu’ al-Fatawa 28/524]

En hij zei ook: “De Sharee’ah die geopenbaard is door Allah Ta’ala, wat de Qur’aan en de Sunnah waar Allah Zijn Boodschapper mee heeft gestuurd inhoudt, is voor niemand van de schepsels toegestaan om te verlaten. En niemand verlaat het behalve een Kafir.” [Majmu’ al-Fatawa 11/262]

En hij zegt: “Wanneer een persoon datgene toegestaan verklaart wat verboden is door middel van consensus of (wanneer hij datgene) verboden verklaart wat toegestaan is door middel van consensus, of (wanneer hij) de Sharee’ah vervangt (in zaken) waar consensus over is, dan is hij een kafir volgens de overeenstemming van de geleerden van Fiqh.” [Majmu’ al-Fatawa 3/267]

Ibn Kathir heeft gezegd: “Dus wie ook een duidelijke Wet verlaat die geopenbaard is aan Muhammed ibn ‘Abdillah, de laatste der Profeten, en verwijst naar andere bronnen voor rechtspraak (rechterlijk oordeel), zoals bijvoorbeeld afgeschafte wetten, is een kafir.” [Al-Bidayah wan-Nihayah 13/119]

‘Abdul-Latif bin ‘Abdur-Rahman Aal ash-Shaykh zegt: “Degene die voor een oordeel naar iets anders verwijst dan de Qur’aan en Sunnah, nadat het voor hem is verduidelijkt, is een Kafir. Allah Ta’ala zegt (vertaling van de betekenis): “En degene die niet oordeelt met wat Allah heeft geopenbaard, zij zijn de ongelovigen.” en Allah zegt (vertaling van de betekenis): “Hebben zij hoop op iemand anders dan Allah.” ” [Ad-Durar as-Saneeyah 8/241]

‘Abdullah bin Humayd zegt: “Degene die een wet maakt die algemeen is en op de mensen wordt opgelegd, en die de Wet van Allah tegenspreekt, heeft de Islam verlaten als een Kafir.” [Ahammiyat al-Jihaad pagina 196]